Vinohradské masopustní trhy

Menu
  • date
  • Praha 2 Tylovo náměstí
   20.01. - 09.02.2016
  • img1
  • img2

Tylovo náměstí

Tylovo náměstí v Praze 2 se rozkládá mezi náměstími I. P. Pavlova a nám. Míru. Od svého počátku, asi v roce 1875, se nazývalo Tržiště nebo i Tržní náměstí. Trhovci tady měli své stánky, kde nabízeli potravinářské zboží, ovoce, zeleninu, drobné živé domácí zvířectvo a rukodělné výrobky. V jižní části náměstí stála městská váha. Její součást, menší domek, tady stojí dodnes.

V letech 1895-1938 se náměstí nazývalo Tylovo. Stalo se tak k poctě českého buditele, dramatika, herce a prozaika, spolutvůrce české národní hymny Josefa Kajetána Tyla. V letech 1938-40 se náměstí jmenovalo Scheinerovo, podle starosty České obce sokolské a dlouholetého starosty mateřské jednoty Pražský sokol dr. Josefa Scheinera (1851-1932). Za německé okupace se náměstí vrátil název Tylovo, v letech 1945-52 opět Scheinerovo náměstí, poté až dodnes Tylovo.

Uprostřed náměstí byl do roku 2011 menší upravený park, který byl následně přebudován na nové moderní tržiště, na kterém během roku nabízejí svoje produkty farmáři, které každoročně v prosinci střídají námi pořádané tradiční vánoční trhy. V parteru zástavby, která náměstí obklopuje, jsou vesměs prodejny nabízející rozmanité druhy zboží. Západní stranu náměstí doplňuje nově zrekonstruovaná Tylova pasáž.

Dopravně je Tylovo náměstí výborně dostupné. Ze stanice metra I. P. Pavlova, jednoho z nejvýznamnějších dopravních uzlů v Praze, stejně tak jako ze zastávek a křížení linek několika tramvají, je to doslova pár kroků. Tylovo náměstí se tak díky své poloze a rekonstrukci stalo významnou pražskou tržní lokalitou.

 • tel+420 261 174 144
 • tel+420 602 367 605
 • telinfo@masopustnitrhy.cz